görünmək

görünmək
f.
1. Gözlə qavranılmaq, göz qarşısına çıxmaq, nəzərə çarpmaq. Uşaq kimi görünmək. – Qonşu toyuğu qaz görünür qonşuya; Seyyid, öz yarıvı tut, özgə nigarı nə gərəkdir. S. Ə. Ş.. Ancaq sol tərəfdə vağzalın çıraqları parlaq görünürdü. S. M. Q.. Otağın küncündə bir dəyirmi masa görünürdü. Ç..
2. Zahir olmaq, peyda olmaq, nəzərə dəymək. O gecənin sabahı Sarıköynəyin əri yenə kənddə göründü. S. H.. Qırx-əlli il bundan əvvəl kəndin yaxınlığında bir pələng görünmüşdü. A. Ş.. <Gəldiyev> gündüz iki saat idarəyə qaçıb görünür, qayıdırdı. M. C.. // Müəyyən bir təsir bağışlamaq. Zahirən zəif görünür. – Bu keyfiyyət olara xeyli qəribə göründü. M. F. A..
3. Hesab edilmək, . . . kimi gəlmək. Cənnət kimi görünmək. – Bax, yalançı tapıldı çünki çoban; Doğru derkən sözü göründü yalan. M. Ə. S.. <Ruqiyyə:> Onu-bunu mən bilmirəm, sizin əhalidən bizim əhali təmiz görünür. A. D..
4. dan. Bir yerə gəlmək, təsadüf edilmək (əsasən inkar şəklində işlədilir). Çoxdandır görünmürsən. – Lətifə yenə də görünmürdü. M. Hüs..
5. Görünür, görünür ki şəklində – «deyəsən», «yəqin» mənasında ehtimal bildirir. <Cəmil bəy Bəypolada:> Görünür ki, bizim yerin adətindən əsla xəbəriniz yoxdur. H. C.. <Asya:> Görünür ki, qız gədəyə çox bənd olubdur. Ü. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • görünmə — «Görünmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • görünməz — sif. 1. Görünməmiş, bu vaxta qədər olmamış; qəribə, təəccüblü, əcaib. <Nəbi:> Heç görünməz iş? . . . Udubdur! S. S. A.. 2. Görünməyən, açıqda olmayan, gizli. . . Kimisi örtülü bazarın görünməz bir guşəsində öz ticarət yerini rahatlayırdı. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • görünmədən — z. Yayınaraq, gözə çarpmadan, gizli, başqası görmədən. Kimsəyə görünmədən getdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözəgörünməz — sif. 1. Gözlə görülə bilməyən; gizlənmiş, görünməyən. <Pərişan atasına:> Yox, o adət arvadı gözəgörünməz bir çadra altında çürüdür. M. İ.. Bir az sonra bütün dərə gözəgörünməz müxtəlif quşların səsi ilə dolmuşdu. Ə. M.. 2. Həqiqətdə mövcud… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözəgörünməzlik — is. Gözə görünməmə, gözlə görünməsi mümkün olmama, mövcud olmama; xəyalilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ay — 1. is. 1. Yer kürəsinin peyki olub, onunla birlikdə Günəşin ətrafında fırlanan və gecələr inikas edən Günəş işığı ilə işıqlanan göy cismi. Ay işığı. Ayın batması. – . . Ay buludlar arasından siyrilib çıxdı. M. Hüs.. // məc. Gözəlin camalına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gəlmək — f. 1. Hərəkət edərək, yeriyərək bir yerə varmaq, çatmaq, yetişmək. Öz evimizə gəldik. Kinodan çıxıb mehmanxanaya gəldilər. – <Hacı Bağır:> Hə, axund, de görək nə xəbər ilə gəlmisən? H. N.. // Üzü danışana tərəf hərəkət etmək, yerimək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təcəssüm — ə. 5.GW 1) cisim kimi görünmə; 2) görünmə, göz önündə canlanma, gözünə görünmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • açılmaq — f. 1. Qapağı, örtüsü və s. götürülmək, düşmək, açıq hala gəlmək. Qutu açıldı. Qazanın qapağı açıldı. Damın üstü açıldı. Şüşənin ağzı açıldı. Qıfıl açıldı. 2. Aradakı maneə götürülmək, yaxud yox olmaq. Qarlar əridi, dağ kəndlərinə yol açıldı. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”